نیسا

گالری رابط‌های کاربری ایرانی

وبسایت جملک

وب سایت اپلیکیشن مجبوب شبکه اجتماعی جملک

آدرس وبسایت
Jomlak.com
تکنولوژی‌های استفاده شده
HTML5, CSS3, LESS, Twitter Bootstrap, Angular JS, Underscore, Grunt
تطبیق پذیری
معرف و طراح
آدران